Xylopia

Genus
Scientific Name: Xylopia L. (Annonaceae)